اخذ تراز اول کشور توسط فنی و حرفه ای البرز – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبهزاد غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای کامل برنامه کاری ابلاغی از سوی سازمان آموزش فنی کشور و تحقق 199 درصد تعهدات آموزشی، مدیرکل آموزش فنی البرز است. و آموزش. دولت در سه ماهه اول موفق به کسب رتبه اول آموزش مدیریت بخش دولتی شد.

وی بیان کرد: این سازمان جامع با داشتن مراکز آموزش فنی و 8 نهاد دولتی و بیش از 450 آموزشکده فنی غیردولتی و غیردولتی با هدف آموزش و توانمندسازی کارگران ماهر و شایسته، آموزش های مهارتی را در سطوح مختلف دولتی اجرا می کند. ارتقای مهارت نیروی انسانی شاغل در صنایع و موسسات اقتصادی کشور.

✳️ بهزاد غفاری دستیابی به این هدف را حاصل تلاش همه همکاران اداره کل و مراکز آموزش فنی و کار دولت و تلاش همه مربیان، کارشناسان و متولیان آموزش های مهارتی در دولت دانست. برای دستیابی به اهداف و برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مهم تلقی می شود.