اختصاص 15 میلیارد تومان به قرارداد کشاورزی – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، سید جواد ساداتی نژاد امروز در همایش بازرگانان محصولات کشاورزی و مواد غذایی در اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر حمایت از تولید و کشاورزی گفت: حمایت از کشاورزان. ، صحبت از کشاورزی قراردادی در کشور آغاز شده است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: مهمترین راه حمایت از کشاورزان و کار در دنیا کشاورزی پیمانی است و با وجود اینکه تنها یک درصد از محصولات خارج از بخش کشاورزی در کشور ما به این روش انجام می شود. اما به طور متوسط ​​40 درصد از محصولات کشاورزی جهان از طریق کشاورزی قراردادی و پیشنهاد پول از این راه بدست می آید.
وی بیان کرد: با توجه به کار و بررسی های انجام شده توسط دولت در سال گذشته، امسال در آستانه آغاز کشت قراردادی در بخش گندم هستیم که حدود 15 هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته ایم.
ساداتی نژاد گفت: بانک مرکزی نیز با شورای پول و دارایی کمک کرد و دستورالعمل های لازم برای این طرح تهیه و مطرح شد، بنابراین بانک مرکزی بر اساس این دستورالعمل از شرکت های حاضر در برنامه کشاورزی قراردادی حمایت می کند.
وزیر جهاد کشاورزی درباره تعداد تشکل ها گفت: تعدد تشکل ها گاهی باعث سردرگمی می شود. این زمانی است که تشکل های کشاورزی نقش مهمی در تولید و مصرف دارند، اما به دلیل تعداد زیادشان گاهی اوقات مشکلاتی را ایجاد می کنند.
وی ادامه داد: بنابراین با توجه به قانون تمرکز پیشنهاد می‌کنم به جای تعداد زیاد سازمان‌ها در یک حوزه، سازمانی قوی ایجاد شود تا بتواند مسائل خاص مربوط به آن حوزه را پیگیری کند.