احیای انرژی هسته ای در دسترس است
با خروج آمریکا از توافق هسته ای، ایران به ذخایر خارجی دسترسی خواهد داشت که تخمین زده می شود بیش از 100 میلیارد دلار باشد. تزریق مایعات می تواند به اقتصاد این کشور کمک کند، در حوزه های مختلف سرمایه گذاری کلان کند و چالش های مربوط به پرداخت هزینه های دولتی و زنجیره تامین مواد غذایی را حل کند.