اجرای نادرست پروانه ساختمانی از رئیس قوه قضائیه


به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام محسنی آژه ای رئیس قوه قضائیه با محکومیت اقدامات غلط کارشناسان قضایی گفت: برخی به دلیل هزینه بالای کارشناسان از پیگیری پرونده آنها منصرف می شوند.

وی در ادامه از تملک زمین های خارجی صحبت کرد که ارزش آن طی پنج ماه از 295 میلیارد تومان به 8 هزار میلیارد تومان رسید.

رئیس تحقیق و تفحص درباره تخلفات پروانه های ساختمانی گفت: بطری ها باید علامت گذاری شوند تا از تکرار تخلف جلوگیری شود.

انتهای پیام
این مقاله را برای صفحه اول در نظر بگیرید