اتهامات تبلیغاتی که برای هگلینگ هزینه شد “500 میلیارد دلار از Medicare بکشید” اشتباه است
Source link

دیدگاهتان را بنویسید