ابومحمد عسگرخانی; اضطراب در دنیا
ابومحمد عسگرخانی عالم و عالمی بود که همواره به صداقت و درستی و مهربانی و پاکی و پاکی شهره بود. پاسداری از پیام انقلاب اسلامی در بستر سیاست خارجی و بین المللی در افکار عمومی را وظیفه خود دانست و هدف ویژه خود را ایجاد «رژیم بین المللی مقاومت، صلح و امنیت» دانست.