ابلاغ محدوده قیمت ۱۴۰۱ کل شما ملت
رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مقررات محدوده قیمت 12 ماه ۱۴۰۱ کل شما ملت را جهت تحمیل ابلاغ کرد.