آیت الله رئیسی: ارتقای تولید هدف اصلی دولت سیزدهم است
رئیس جمهور ارتقای تولید را هدف اصلی دولت سیزدهم دانست و گفت: تعطیلی واحدهای تولیدی نتیجه ای جز بیکاری، ممانعت و آسیب نخواهد داشت، از این رو معاون، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی. مسئول حل مشکلات بین واحدهای تولیدی و بانک ها است. .