آیت‌الله رئیسی: محاسبات آمریکا مبنی بر حمایت و دامن زدن به ناآرامی‌ها در ایران اشتباه بوده است.
رئیسی درباره «اشتباه آمریکا در حمایت و تحریک اغتشاشات» گفت: آمریکا فکر می‌کرد از مجازات مردم ایران دست بر می‌دارد اما وقتی دیدند که مردم ایران درست قبل از ضربات متوقف نشدند. به کار خود ادامه داد. ادامه داد و آنها علیه جمهوری اسلامی ایران روی آوردند.