آیا وزارت راه و شهرسازی باید جدا شود؟
فرهاد بیضایی کارشناس بازار املاک با بیان لزوم جداسازی وزارت راه از مسکن و شهرسازی گفت: اگر مشکلات این اداره را بشناسید، نقش شرکت هواپیمایی در مسائل جاده ای را نمی پسندید. و توسعه شهری، راه و ترابری، متوجه خواهید شد که تقسیم بندی بهترین راه برای دستیابی به کار موثر در هر دو بخش راه و ساختمان است.