آیا وام مسکن به 400 میلیون می رسد؟ – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود هشت میلیون اجاره نشین در کشور وجود دارد، عرضه و تقاضای مسکن را موضوعی است که کشور با مشکلات اساسی مواجه است و به دنبال آن هستیم. برای سهام بانک ها 400 میلیون تن تسهیلات نیازمند افزایش ساخت و ساز کمتر مشارکت مردمی هستیم.

رستم قاسمی روز دوشنبه 28 شهریور در شورای بزرگ شهرسازی و شهرسازی ایران در شیراز گفت: 60 تا 70 درصد هزینه مسکن مربوط به خانه است و امروز هشت میلیون مستاجر در کشور وجود دارد، اما با وجود این تاخیر در عرضه و تقاضای مسکن وجود دارد، ما نیز با مشکل جدی مواجه هستیم که ممکن است برای کشور مشکل ساز باشد.

قاسمی با اشاره به راه و شهرسازی فارس ادامه داد: باید به فکر تامین مسکن مردم باشیم، مسکن یکی از مهم ترین نیازهای مردم است، نمی توان امیدوار بود که جوانان ما خانواده بدون خانه بسازند. اگر این کار را انجام دهند، شکست خواهند خورد زیرا جایی برای زندگی نخواهند داشت.

قاسمی گفت: دولت و مجلس منافع مشترک و فرصت هایی را فراهم کرده اند و با استفاده از این مزایا و فرصت ها و اجرای طرح ملی مسکن می توان وسایل خانه دار شدن مردم را ساخت.

وی گفت: در ساختمان های مهر، پروژه بسیار بزرگ، کل زمین اختصاص داده شده توسط دولت برای یک میلیون واحد، مردم سه میلیون دیگر زمین را آزاد می کنند، اما در طرح نهضت مسکن، دولت برای هر نفر درخواست می کند. . چهار میلیون کشور

وزیر راه و شهرها همچنین گفت: مهم ترین کاری که مجلس در این شرایط انجام داده اختصاص 20 درصد از ساختمان های بانک ها به منازل است و اگر مساوی نباشد، خانه ای ساخته نمی شود. .

وی گفت: ساخت چهار میلیون خانه برای جمهوری اسلامی با توجه به تعداد مهندسان و پیمانکاران و تعداد مصالح ساختمانی نباید کار سخت و دشواری باشد، بلکه مهم این است که همه کار کنند و کار خود را انجام دهند. کار بزرگی است.”

قاسمی همچنین گفت: باید تا حد امکان زمین در اختیار مردم شهرستان ها قرار گیرد تا با استفاده از امکاناتی که در اختیار آنها قرار می گیرد، برای خود بسازند، هدف اصلی ساخت واحدهای مسکونی یک طبقه است، سپس دو. -واحدهای داستانی

وزیر راه و شهرها گفت: در برخی استان ها مانند سیستان و بلوچستان، زنجان و قزوین ساخت و ساز آغاز شده و در برخی موارد پیشرفت خوبی داشته است.