آیا واردات خودروهای چینی متوقف شده است؟


دیروز خبری مبنی بر واردات خودروهای چینی به کشور منتشر شد. با توجه به انتشار این گزارش، گمانه زنی ها مبنی بر شکست برجام، واردات تنها از یک کشور آسیایی مطرح شد.

آیا واردات خودروی چینی تایید شده است؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.