آیا موش ها سرطان سینه دارند؟
طبق گزارش انجمن سرطان آمریکا (ACS) 10 تا 40 خال روی بدن یک بزرگسال وجود دارد. نکته جالب این است که اکثر افراد بعد از 40 سال خال های جدیدی ایجاد نمی کنند. اکثر موش ها خوب هستند. سرطانی نیست و هیچ مشکلی برای سلامتی ایجاد نمی کند. اما، گاهی موش ها به ما می گویند که چیز دیگری در بدن ما در حال وقوع است.