آیا عربستان سعودی آماده از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران است؟
حسن هانی زاده، کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه اهمیت احیای روابط ایران و عربستان برای حل چالش ها در دستور کار عربستان است، گفت: نشست وزرای امور خارجه ایران و عراق در آینده نزدیک منجر خواهد شد. برای حل مشکلات فراوان بین ریاض و تهران؛ اما نکته مهم این است که توپ در زمین عربستان سعودی است و او باید نشان دهد که قطعا برای برقراری مجدد روابط نشان خواهد داد.