آیا صهیونیست ها با برخورد با برجام به اهداف خود رسیده اند؟
جنگ علیه برجام دولت صهیونیستی ممکن است مذاکرات هسته ای را شکست ندهد، اما باعث تشدید تبلیغات سیاسی در کشورمان خواهد شد. با وجود این، امتناع دولت بایدن و طرف اروپایی از کنار گذاشتن گزینه مذاکره نشان از شکست کمپین صهیونیستی در لغو تصمیم به تعویق انداختن مذاکرات و ایجاد ایده جهانی برای حمله به اهداف هسته‌ای در ایران است.