آیا شستن بیش از حد صورت علت آکنه است؟
در دنیای غرب به ندرت می توان فردی را دید که از آکنه رنج نبرده باشد. صرف نظر از نژاد، به نظر می رسد همه به این مشکل وحشتناک پوستی تسلیم شده اند. این مشکل پوستی زمانی رخ می دهد که فولیکول های مو با چربی و سلول های مرده پوست مسدود می شوند. با وجود شیوع 80 تا 90 درصد آکنه در بین جوانان ساکن کشورهای در حال توسعه، درد این مشکل پوستی یکی از موضوعات اجتناب ناپذیر است. آکنه حدود نیمی از افراد تا سن 25 سالگی را درگیر می کند.