آیا زمستان غرب با سرقت نفت از سوریه و آفریقا گرم خواهد شد؟
پس از بحران انرژی، دولت آمریکا راه حل های عجیب اما هوشمندانه ای را روی میز گذاشت و تصمیم گرفت سرقت نفت از کشورهای دیگر را کنترل کند. از جمله این کشورها می توان به سوریه اشاره کرد که گزارش های زیادی مبنی بر سرقت نفت این کشور توسط ارتش آمریکا منتشر شده است. آمریکا این سیاست را در کشورهای آفریقایی از جمله نیجریه در دستور کار قرار داده است.