آیا دانش آموزان باید به چالش کشیده شوند یا خیر؟
به نظر می رسد مسئولان همچنان در مورد این طرح سردرگم هستند، زیرا علیرغم توجه رئیس ستاد مبارزه با کرونا برای واکسیناسیون کودکان شش تا 18 ساله، اخیراً وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود که واکسیناسیون کرونا انجام نمی شود. برای دانش آموزان اجباری