آیا تفاوتی در اثربخشی واکسن کرونا بین زنان و مردان وجود دارد؟
به گفته پروفسور اسزوک: مطالعات بین‌المللی که تفاوت‌های جنسیتی در اثربخشی و ایمنی را در میان جمعیت عمومی بررسی می‌کنند همچنین نشان داده‌اند که زنان عوارض جانبی بیشتری نسبت به مردان دارند، به‌ویژه شرایطی مانند خونریزی در زنانی که واکسن‌های AstraZeneca و Johnson & Johnson دریافت کرده‌اند. چیزهای بیشتری در داستان وجود دارد.