آیا تشکیل ابر متان در جنوب تهران تایید شده است؟
گزارش جدید ناسا نشان دهنده ظهور ابر متان در پنج کیلومتری جنوب تهران است. آدرس به پارک ملی آرادکوه منتهی می شود. مدیریت دوم پسماند شهرستان وجود ابر متان در آرادکوه را تکذیب کرده است، اما رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بخش بزرگی از زباله ها در آرادکوه دفن شده و تولید متان می کنند. .