آیا بیمه تکمیلی درمان برای کارگران بازنشسته تمدید می شود؟


قرارداد خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در پایان آذرماه به پایان می رسد. برای سال جدید مسئولیت تمدید این قرارداد به ستاد بازنشستگان واگذار می شود.

آیا بیمه تکمیلی درمان برای کارگران بازنشسته تمدید می شود؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.