آیا امید به نجات برجام کاهش یافته است؟ – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، نماینده وزارت امور خارجه ضمن رد برخی اخبار مبنی بر کم رنگ شدن امید به نجات برجام، گفت: هیچ مشکل واقعی در روند تصویب برجام وجود ندارد و در برخی موارد به عبارتی احیای برجام وجود ندارد. برجام به عنوان یک موضوع حفاظتی؛ زیرا موضوعاتی که این اداره مطرح می کند انگیزه سیاسی دارد.

به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی در پاسخ به آخرین مسائل سیاست خارجی و مذاکرات برای احیای برجام گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده بررسی موضوعات مطرح شده توسط آژانس با همکاری آژانس برای تعیین کلید ایجاد بسته است. و اطمینان حاصل شود که این موضوعات دیگر به عنوان مانعی در روند اجرای توافق ظاهر نشوند.

تاکید بر حفظ جایگاه شرکت

علاوه بر حضور جمهوری اسلامی در آژانس، ما به عضوی فعال، مؤثر و مشارکت‌کننده در آژانس تبدیل شده‌ایم.

ما معتقدیم که حفظ جایگاه آژانس به عنوان یک سازمان حرفه ای مستقل و غیرسیاسی برای نظارت بر فعالیت های هسته ای کشورهای جهان، بدون اینکه این حقیقت توسط رویکرد سیاسی و سیاست مخدوش شود، ضروری است. از کشورها

همکاری ایران با آژانس

تحولات سال‌های اخیر به این دلیل است که برخی کشورها سعی کرده‌اند با بسیج پایه‌های فناوری و استقلال صنعت مطابق با برنامه سیاسی و عقیدتی خود، پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را به بحث بگذارند. در جهان. با رویکردی که سیاست کرده است.

دیدگاه جمهوری اسلامی ایران این است که همکاری با آژانس به رفع ابهامات ایجاد شده توسط دیگران و برنامه های سیاسی کمک می کند و ما با این دیدگاه پیش رفته ایم.

جمهوری اسلامی ایران تاکنون به صورت دوجانبه با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری داشته و روابط خود را از سال های گذشته تقویت کرده و در چارچوب برجام و توافقنامه 2015 با آژانس همکاری داشته است و حاصل این همکاری است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از امضای برجام در بیش از 15 بیانیه‌ای که به شورای حکام ارسال کرده، صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تایید کرده است.