آمریکا: مسائل امنیتی ربطی به پرونده “PMD” ندارد.
این عضو آمریکا در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ادعاهای دفاعی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را به پرونده بسته شده «اندازه نظامی» مرتبط دانست و از همکاری تهران با آژانس، او گفت. راه حل مسائل امنیتی ارائه یک پاسخ فنی است.