آمریکایی ها برای بازگشت به توافق اعلام آمادگی کردند – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز در نشست خبری گفت: جمهوری را بشناسند ایران اسلامی کشور قدرتمندی است، با تهدید و تهدید و تهدید و تهدید نمی توانند جمهوری اسلامی ایران را وادار به دادن یک حساب واحد کنند. طرف او کار کردن

وی افزود: کاری که آمریکایی ها انجام می دهند بسیار خیانت آمیز است و دروغ می گویند. آمریکایی ها اغلب به روش های مختلف پیام می فرستند و جشن آنها به اشتیاق خود برای بازگشت اعتراف کرده اند.

بی صدا وزارت امور خارجه تصریح کرد: اگر آمریکایی‌ها در رسانه‌های خود می‌گویند که نمی‌توانیم به توافق برگردیم یا برنامه‌ای برای این کار وجود ندارد، چرا از طریق واسطه‌ها پیام می‌دهند و چه چیزی را نشان می‌دهند؟ از سرگیری توافق از طریق میانجیگران؟ جشن آنها کار میکنند.

کنعان وی تصریح کرد: به نظر می رسد آمریکایی ها بدون پرداخت هزینه می خواهند به توافق برگردند. ما همچنان امیدواریم در یک زمان معقول و نزدیک، بحث برچیده شدن سلاح های ضد هسته ای ایران در کشورهای دیگر مطرح شود و مذاکرات فنی در این زمینه ادامه یابد.

انجام شد شاید به…