آغاز تجارت خودروهای خارجی – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، مالک حجتی گفت: برای اطلاع از فروش 1062 خودرو در مدیریت اموال باید چنین عملیاتی از طریق مبادله کالا انجام شود اما با پیگیری انجام شده متوجه شدیم که انجام نشده است. از طریق صرافی کار کرده و وارد بانک شده، باید این خودروها را 1062 بخریم. در این خصوص اطلاعیه ای صادر شده است.

وی همچنین گفت: به دلیل نزدیک شدن به روز مزایده باید موضوع امضای الکترونیکی را مد نظر قرار دهیم زیرا شرکت کنندگان در این مزایده باید ثبت نام و گواهی امضای الکترونیکی (توکن) دریافت کنند. دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور و به منظور شرکت در این معامله، این گواهی امضای الکترونیکی را دریافت کنند.

معاون و نماینده اداره جمع آوری و فروش اموال تملک شده نیز گفت: این مزایده از ساعت 8:00 روز پنجشنبه 16 مهرماه آغاز و تا ساعت 24:00 12 مهرماه ادامه خواهد داشت.

حجتی افزود: داوطلبان می توانند لیست خودروها و شرایط مشاهده خودروهای حراج الکترونیکی را در سایت حراج الکترونیکی به نشانی http://eauc.setadiran.ir مشاهده و با فرهنگ و خودرو آشنا شوند.

به گفته وی، مشتریان تا ساعت 24 روز یکشنبه دوازدهم مهرماه فرصت دارند در این سامانه نسبت به ثبت پرداخت اقدام کنند و برای این کار و برای ورود به مزایده باید کد ملی اشخاص حقیقی و کد اقتصادی را ارائه کنند. برای اشخاص حقوقی با شماره حساب قابل استفاده همچنین برای مشاهده خودروها اعلام کرده ایم که دولت ها همکاری خواهند کرد تا مشتریان بتوانند همه روزه هفته از ساعت 08:00 الی 16:00 از خودروها بازدید کنند.

سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش کالاهای دریافتی یادآور شد: درخواست های ثبت شده در سامانه معاملات الکترونیکی روز شنبه 25 مهرماه در محل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملک شده و برندگان بررسی می شود. از آن حراج در همان روز اعلام می شود.

به گفته وی، داشتن قانون ملی برای اشخاص حقیقی و قانون اقتصادی برای اشخاص حقوقی با شماره حساب قابل استفاده به صورت آنلاین برای متقاضیان ورود به بازار الزامی است. هر روز هفته از ساعت 8 صبح الی 14، پیشنهادات ثبت شده در سامانه معاملات الکترونیک ساعت 12 روز شنبه (25 مهر) در محل مدیریت تحلیل می شود، برندگان معامله خواهند بود. همان روز اعلام کرد.

لازم به ذکر است شرکت کنندگان در مزایده در صورت ثبت پیشنهاد و درخواست انصراف می توانند تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه (23 مهر) نسبت به انتخاب و ثبت گزینه انصراف در سامانه اقدام نمایند.