آسیب غیرعادی آجارلو در استقلال
باشگاه استقلال در زمانی که آجورلو وظیفه جابجایی بازیکنان خارجی خود را برعهده داشت، اجازه چند خودروی خارجی لوکس را داد، اما اکنون هزینه های سنگینی برای این اجاره ها وجود دارد و استقلال نزدیک به 750 میلیون تومان برای اجاره این خودروها برای جابجایی اعضای خارجی تیم. باید برای آموزش هزینه کرد