آخرین اخبار و نکات برجسته رئیس جمهور در مورد برجام را پیش از سفر وی به نیویورک بررسی کنید
رئیس جمهور در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: طرف های ما در توافق نامه را نقض کردند و اکنون البته باید باور کنیم که دیگر توافق را نقض نخواهند کرد. پس تضمین درست است. رفع تحریم ها باید با حل مسائل نگهداری همراه باشد.