آخرین اخبار افزایش مستمری های تامین اجتماعی + آیا جلسات فردا جواب می دهد؟
رئیس خانه بازنشستگان دولت تهران در خصوص افزایش قیمت مستمری های سایر سطوح تامین اجتماعی و افزایش 38 درصدی قیمت آن ها در سال 1401، گفت: امیدواریم اقدام برای افزایش هزینه مستمری ها در روز شنبه قطعی شود. پانزدهم مردادماه در جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی.