آب و فاضلاب آذربایجان شرقی جواب بوی بد آب است
با در نظر گرفتن عملکرد بهینه (بازده تصفیه بالای 90 درصد از نوع لجن فعال هوازی) و فاصله استاندارد تصفیه خانه از مناطق مسکونی شهر (بسته به جهت وزش باد و موقعیت جغرافیایی تصفیه خانه) ، انتشار بوهای نامطبوع و نامطبوع در شهر و منشاء ماهیت برند غیر ممکن است.